ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แปรรูป

     บริษัทแฮปปี้สยามจำกัด 

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง 

ผลไม้แปรรูป เราใช้วัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์  

เราผลิตผลไม้แปรรูป มะม่วงอบแห้ง มะละกออบแห้ง สัปปะรดอบแห้ง ฝรั่งอบแห้ง กล้วยตาก กล้วยม้วน  มีกรรมวิธีที่ธรรมชาติ ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันเสีย ใช้ไซรัปกล้วยในการแช่อิ่ม สะอาดปลอดภัยสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อ ผ่าน Line:pak0989916426

facebook, instagramได้ค่ะ  

 • กล้วย Banana
  กล้วยจากเกษตรอินทรีย์

  วิสาหกิจชุมชนมั่งมี เราเป็นเกษตรกรทำอินทรีย์ เราปลูก แปรรูป จำหน่าย
  เราทำด้วยความรัก เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต.
 • พลังงานแสงอาทิตย์
  พลังงานแสงอาทิตย์

  กรรมวิธีการผลิต เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์.
 • กล้วย Banana
  การตรวจสารเคมี

  วัตถุดิบที่เรานำมามีการตรวจสารเคมี เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค.
Visitors: 9,158