หน้าแรก

  Happy Siam Company Limited, as a producer and distributor of dried fruits, dried herbs and herbal teas.

 We select raw materials from Farmers in local communities, to promote their income .We harvest raw material in seasonal as a right time .Through drying solar process in closed system.

บริษัท แฮปปี้ สยาม จำกัด

บริษัทแฮปปี้สยามจำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้อบแห้งสมุนไพรอบแห้งชาสมุนไพร,แยมกล้วยตากและน้ำเชื่อมจากกล้วย

เราคัดเลือกวัตถุดิบจากเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร เราเก็บเกี่ยววัตถุดิบในฤดูกาลตามเวลาที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบปิด

 • อย. GMP HACCP
  มารตฐานการผลิต GMP HACCP

 • มาตรฐานการผลิต
  ใบอนุญาตมาตรฐานการผลิต อย.

 • การพัฒนา
  ความมุ่งมั่นการพัฒนาของเรา

 • การพัฒนา
  ความมุ่งมั่นการพัฒนาของเรา

Visitors: 9,738