ผลิตภัณฑ์ ชะนา โจ๊กข้าวสุขภาพ กึ่งสำเร็จรูป ไม่มีโซเดียม บริโภคโดยใช้เวลา1 นาที เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนระดับสเตอร์ริไรด์ เพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีอายุการเก็บรักษาหนึ่งปีที่อุณหภูมิห้อง จุดเด่นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร สะดวกต่อการพกพาและการบริโภค ปราศจากวัตถุกันเสียและไม่มีโซเดียมคะ

โจ๊ก ชะนา โจ๊กเพื่อสุขภาพ

เพื่อคุณ และคนที่คุณรัก